Velkommen

Klik i ovenstående menu. Se og hør prøver fra udgivelserne.
Dansk udtale og grammatik 1:
Det handler om at lære udtale og grammatik ved hjælp af musik. For begyndere. Under udtale-delen gennemgås alle de svære vokal- og konsonant-lyde. I den grammatiske del gennemgås blandt andet hjælpeverberne, andre verber, regelmæssige og uregelmæssige substantiver. Udover lydfiler, er der tekst til musikken, der er opgaver både til børn og voksne og med facitliste. Og så er der naturligvis en pædagogisk vejledning til brug af materialet.
Dansk udtale og grammatik 2:
Det handler om at lære grammatik ved hjælp af musik. For let øvede. Vi fortsætter, hvor vi slap i Dansk udtale og grammatik 1 og behandler emner som eksempelvis refleksive og possessive pronominer, modalverber, ledstilling og sætningsanalyse. Udover lydfiler, er der tekst til musikken, der er opgaver og facitliste til disse, samt en pædagogisk vejledning til brug af materialet.
To Be Or Not To Be 1
Det handler om at lære engelsk grammatik ved hjælp af musik. For begyndere op til cirka 5. klassetrin. Vi gennemgår blandt andet hjælpeverberne og andre verber, talord, alfabetet, substantiver, pronomener, adjektiver og adverbier. Udover lydfiler, er der tekst til musikken, dansk oversættelse af teksten, noder og en pædagogisk vejledning til brug af materialet.
To Be Or Not To Be 2
Det handler om at lære engelsk grammatik ved hjælp af musik. For ´mellem øvede´ fra cirka 6. klassetrin og opefter. Vi fortsætter, hvor vi slap i To Be Or Not To Be 1. Indholdet er blandt meget andet verbernes udvidede tider, adjektivernes komparativ og superlativ, samt sætningsanalyse. Udover lydfiler, er der tekst til musikken, dansk oversættelse af teksten, noder og en pædagogisk vejledning til brug af materialet.
Ich bin ein Berliner
Det handler om at lære tysk grammatik ved hjælp af musik. For begyndere, dog også for elever på den ikke-sproglige linje på gymnasiet. Vi starter med hjælpeverberne og kommer senere blandt andet omkring svagt- og stærkt- bøjede verber, mådesudsagnsordene, det bestemte og ubestemte kendeord, stedord, substantiver og forholdsord. Udover lydfiler, er der tekst til musikken, noder og en pædagogisk vejledning til brug af materialet.

Priser

Fra kr. 373,75 Årligt
  • Køb to udgivelser og få 10% rabat
  • Køb alle udgivelser og få 25% rabat